download apk ros
logo ROS

Download versi lengkap

Fitur

banner2
Banner3
Banner4
banner1

Peta

Planets Ham ruou Ga tàu hỏa Khu đầm lầy Tàu sân bay Thị trấn cổ Thành phố cổ Khu huấn luyện

Peta

Planets isLand Steel Factory Ruins Gold Mine Sewage Plant Crescent Bay Marsh Shark Gulf Peace Tridge Fortune Island Town Dire

Perlengkapan

 • Senjata

 • 5/5
 • Armor

 • 1/1
 • Perlengkapan

 • 1/6
 • Perlengkapan

 • 2/6
 • Perlengkapan

 • 3/6
 • Perlengkapan

 • 4/6
 • Perlengkapan

 • 5/6
 • Perlengkapan

 • 6/6
 • Ransel

 • 1/1
Nhân vật game ROS
 • Pakaian

 • 1/2
 • Pakaian

 • 2/2
 • Pakaian baru

 • 1/1
https://resid.ros-pc.com/frontend/imgs/
Bản đồ hầm rượu Bản đồ ga tàu hỏa Bản đồ đầm lầy Bản đồ tàu sân bay Bản đồ thị trấn cổ Bản đồ thành phố cổ Bản đồ khu huấn luyện Bản đồ isLand Bản đồ Steel Factory Bản đồ Ruins Bản đồ Gold Mine Bản đồ Sewage Plant Bản đồ Crescent Bay Bản đồ Marsh Bản đồ Shark Gulf Bản đồ Peace Tridge Bản đồ Fortune Island Bản đồ own Dire